Frågor? Ring!
0171-53085

Transportlösningar


Budbil - Direktbil

När ordinarie transportsätt inte fungerar som du vill, då finns våra budbilar att ta till.

En ”budbil” kan i dag se ut hur som helst beroende på uppdragets art. Allt ifrån den klassiska personbilskombin, den tvåaxlade lastbilen som lastar 7 ton eller varför inte en kranbil.

Allt beror på uppdragets art, vi föredrar ordet direktbil och vi erbjuder den typ av fordon som uppdraget kräver. Genom ett stort nätverk i Europa kan vi lösa dina brådskande transportbehov oavsett vart det finns.

Företagsanpassningar

Har du större distributionsflöden och vill ha en närhet till dina kunder, låt oss se över ditt upplägg och söka finna en lösning med chaufför, bil och tidsupplägg som passar för just din typ av verksamhet.

Vi organiserar dessa bilar så att du fortfarande har samlastningens ekonomiska och miljöriktiga fördelar.

Fördelarna i ett upplägg av den här formen är att transporterna utförs i första hand med samma chaufför och bil, där av närheten till kunden. Vid toppar så finns fler bilar att ta till utan att påverka din personals arbetsbelastning. All bokning sker fortfarande till Skubbets trafikledning som avgör om några fler fordon krävs till den bokade godsmängden.

Fasta upplägg

Finns regelbundna flöden eller linjer så kan ett upplägg med en chartrad bil vara lösningen.

Kranbil

Tillfälliga lyft

Skubbet är mer än bara ett åkeri – vi fixar lyften också. Vid tillfälliga lyft har vi tillgång till ett brett utbud av kranbilar.

Distribution

Tillfälliga partier.

Helhetslösningar med chartrad bil.

Kombinerade lösningar med inhämtning av gods till vår terminal med fjärrbil som lastas om till kranbil och distribueras lokalt. Minskad miljöbelastning och en lägre kostnad genom optimalt resursutnyttjande.