Frågor? Ring!
0171-53085

Transport – Fasta turer med hög leveranssäkerhet

Skubbet erbjuder transporter av allt från styckegods och enstaka pallar till stora volymer – med transport på någon av våra fasta turer sker leveransen senast dagen efter och passar gods som följer samma distributionsflöde. Det ger möjlighet till samlastning, vilket i sin tur leder till ett lägre turpris för dig som kund.

Vi har ett antal linjer i egen regi inom Stockholm, Mälardalen och Uppland och trafikerar orter som Västerås, Uppsala, Södertälje, Eskilstuna och Stor-Stockholm. Våra transportlösningar är flexibla och kan enkelt anpassas efter era behov. Du kan även boka transport med tillval som tidspassning och retur. 

Transporter med turbil anpassade till din distribution

Har du större distributionsflöden och vill ha en närhet till dina kunder? Låt oss se över ditt upplägg och hitta en lösning med chaufför, bil och tidsupplägg som passar för just din typ av verksamhet. Vi organiserar dessa bilar så du fortfarande får samlastningens ekonomiska och miljöriktiga fördelar.

Fördelarna i ett upplägg av den här formen är att transporterna i första hand utförs med samma chaufför och bil, därav närheten till kunden. Vid toppar finns fler bilar att ta till utan att påverka din personals arbetsbelastning. All bokning sker fortfarande till Skubbets trafikledning som avgör om några fler fordon krävs till den bokade godsmängden.

Transporter med turbil

Fasta upplägg med helchartrat fordon

Finns regelbundna flöden eller linjer kan ett upplägg med en helchartrad bil vara lösningen, vilket innebär att hela fordonet är tillägnat din leverans. Vi har allt ifrån mindre budbilar till stora lastbilar och kranbilar, vilket gör att vi kan möta ditt behov av transport oavsett vad som ska levereras. 

Helchartrat fordon

Farligt gods / ADR

Farligt gods innefattar ämnen och saker som vid felaktig hantering vid transport utgör en potentiell fara för människa, miljö eller egendom. I Sverige regleras transport av farligt gods genom föreskrifterna ADR-S och RID-S. 

Skubbet har både den erfarenhet och de nödvändiga kvalifikationerna att transportera farligt gods på ett säkert sätt. Hos oss arbetar förare med ADR-bevis och vi kan bemöta de höga krav som ställs på både fordon och förberedelser inför en ADR-transport. Vill du veta mer om våra ADR-transporter kan du kontakta oss på tel 0171-53085.

Kranbil – vid tillfälliga lyft

Skubbet är mer än bara en transportpartner – vi fixar lyften också. Vid tillfälliga lyft har vi tillgång till ett brett utbud av kranbilar. Vi erbjuder även helhetslösningar med chartrad bil: Kombinerade lösningar med inhämtning av gods till vår terminal med fjärrbil som lastas om till kranbil och distribueras lokalt. Det leder till minskad miljöbelastning och en lägre kostnad genom optimalt resursutnyttjande.

Kranbil - vid tillfälliga lyft

Vi levererar kvalitet – transporter inom Stockholm, Uppland och Mälardalen

Skubbet är en komplett transportpartner med inriktning på området Stockholm – Mälardalen – Uppland. Vi har även ett stort externt nätverk med åkerier och speditörer som gör att vi kan erbjuda transporter till andra delar av landet. 

Förutom transport och bud erbjuder vi även logistik, lagerhållning och terminaltjänster, vilket gör Skubbet till en långsiktig samarbetspartner som kan ta hand om flera delar av distributionskedjan. Vår höga leveranssäkerhet, flexibilitet och goda service har resulterat i långa och framgångsrika samarbeten med våra kunder.

Vi hjälper dig nå fram till målet – kontakta oss så hittar vi en lösning som passar dig.