Frågor? Ring!
0171-53085

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är att hos våra kunder skapa förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar. Kvaliteten i vår verksamhet skall vara sådan att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som leverantör av transport- och logistiktjänster. Alla som blir berörda av vår verksamhet skall vara fast övertygade om att kvalitet är en angelägenhet för Skubbet AB. Det innebär att vi skall sträva efter att erbjuda rätt kvalitet på våra tjänster så att kostnaden för kunden hålls nere och att vi kan erhålla ett maximalt antal nöjda kunder vars krav och förväntningar är uppfyllda.

Miljöpolicy

Skubbet AB skall genom noggrann planering av rutter, nyttjande av resurser och väl utbildad personal i organisationen minimera den belastning som verksamheten kan ha på vår gemensamma miljö.

Inköpspolicy

Vår inköpspolicy innebär att vi för anskaffning av varor och tjänster endast använder oss av leverantörer som fortlöpande kan tillgodose våra behov och förväntningar. Därvid skall leverantörernas kompetens och vilja att samarbeta beaktas. Förbindelserna med våra leverantörer skall kännetecknas av långsiktighet, full uppriktighet samt ömsesidig förståelse och respekt. Kvalitet, miljöanpassning och trafiksäkerhet är viktiga faktorer vid inköp. Vi skall sträva efter goda partnerförhållanden med viktiga leverantörer i avsikt att gynna den gemensamma konkurrenskraften. Vi förväntar oss att beställda varor/tjänster levereras/utföres i tid samt att eventuella problem eller reklamationer löses snabbt, smidigt och positivt. Det är våra medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga denna affärspolicy, i syfte att bevara och förstärka vår position som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt transport- och logistikföretag.