Frågor? Ring!
0171-53085

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Kvalitet handlar både om vårt sätt att arbeta och hur våra kunder och omvärld uppfattar oss och det vi gör. Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt eget sätt att arbeta, vår verksamhet och de processer vi arbetar i. Vi strävar också ständigt efter att alltid uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar på effektiva och pålitliga transport- och logistiktjänster.

Vi gör det genom:

 • Att ständigt utveckla och förbättra kvalitén på vår verksamhet
 • Att involvera alla medarbetare i kvalitetsarbetet
 • Att arbeta med engagemang och ansvarskänsla
 • Att ha en hög leveranssäkerhet
 • Att sätta kunden i fokus och vara förutseende och flexibla inför kundens önskemål
 • Att uppmuntra våra kunder att berätta hur de upplever vår kvalité

Miljöpolicy

Genom aktivt och långsiktigt miljöarbete ska vi bidra till en hållbar utveckling och god omsorg om den yttre miljön genom att ständigt effektivisera transport-, lager- och logistiksystemen, vi gör detta genom:

 • Ett miljöarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar
 • Att involvera alla medarbetare i miljöarbetet
 • Att ge våra medarbetare kunskap och verktyg för miljöarbete
 • Att integrera miljöarbetet i alla delar av vår verksamhet
 • Att vara uppmärksam på vad i vår verksamhet som påverkar miljön och sträva efter att minimera våra avtryck
 • Att använda våra resurser på bästa sätt
 • Att samverka med kunder, leverantörer, myndigheter och andra i vår omvärld för att minska miljöpåverkan

Den enskilt viktigaste delen av vårt miljöarbete är våra bilars miljöpåverkan. Skubbet AB har en policy där vi alltid ska sträva efter att de fordon som används för våra transporter ska vara så miljövänliga som möjligt och uppfylla de senaste miljökraven vad det gäller Euro klassificering samt miljövänliga bränslealternativ.

Inköpspolicy

Vår inköpspolicy innebär att vi för anskaffning av varor och tjänster endast använder oss av leverantörer som fortlöpande kan tillgodose våra behov och förväntningar. Därvid skall leverantörernas kompetens och vilja att samarbeta beaktas. Förbindelserna med våra leverantörer skall kännetecknas av långsiktighet, full uppriktighet samt ömsesidig förståelse och respekt. Kvalitet, miljöanpassning och trafiksäkerhet är viktiga faktorer vid inköp. Vi skall sträva efter goda partnerförhållanden med viktiga leverantörer i avsikt att gynna den gemensamma konkurrenskraften. Vi förväntar oss att beställda varor/tjänster levereras/utföres i tid samt att eventuella problem eller reklamationer löses snabbt, smidigt och positivt. Det är våra medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga denna affärspolicy, i syfte att bevara och förstärka vår position som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt transport- och logistikföretag.