Frågor? Ring!
0171-53085

Information om bud & transport

Bra att tänka på

Vid bokning

Fullständiga adresser för lastning respektive lossning, kontaktpersoner och telefonnummer, öppettider och önskad leveranstid. Godsslag, antal kollin, vikt och format. Kräver godset någon specialhantering?

Frakthantering

Rätt adress med kontaktuppgifter (ju mer desto bättre), antal kollin, varuslag, vikt och skrymme. Är det byte av godkänd EUR-pall i sändningen skall frakthandlingen märkas väl att så skall ske samt antal godkända pall.

Farligt gods

Meddela vid bokning vilken mängd och UN-nummer som finns i sändningen samt att alla krav uppfylls enligt gällande bestämmelser på avsändare respektive transportör.

Märkning

Väl uppmärkt med rätt etikett beroende transportsätt, bra att även märka godset direkt på emballaget med adress och antal kollin som ingår i sändningen uti fall att någon etikett faller av.

Emballage

Är emballaget tillräckligt att hålla godset intakt och på plats under hela transporten?

Varuförsäkring

I transportörsansvaret finns vissa begränsningar, har dina varor ett värde över 150 kr/kg (inrikes), kolla upp vad som gäller!

Vid mottagande av gods

Undersök godset noggrant tillsammans med chauffören. Kontrollera godset så att rätt antal kolli mottagits och om synliga skador finns på emballaget/godset.

Synlig skada på emballage eller gods ska alltid noteras på fraktsedel/handdator innan godset kvitteras vid mottagandet.

Skadat gods och emballage ska sparas hos mottagaren. Både emballage och gods fotograferas och mejlas till Skubbet vid eventuell reklamation.

Synlig skada som inte noterats på fraktsedel/handdator vid mottagningstillfället godkänns mycket sällan, Det är därför mycket viktigt att undersöka godset vid mottagandet.

Dold skada skall anmälas skriftligen inom 7 dagar (med dold skada menas gods som skadats trots att emballaget eller godset sett intakt ut vid mottagandet).


Skrymme

Fraktberäkning – En liten guide till hur du räknar ut den fraktdragande vikten.

KBM

Med skrymmande gods menas att vikten per kubikmeter understiger 280 kg. Beräkna längd x bredd x höjd = KBM 1 KBM = 280 kg

PPL

För pallar som ej är samlastningsbara. Pallplats mått: Längd 120 x bredd 80 cm = 780 kg. 1 PPL = 780 kg

FLKM

Svårstuvat gods. Godsets yta beräknas efter flakmeter. 1 FLKM är 1 x 2,5 meter x lastutrymmets fulla höjd. För att få fram flakmeterantalet beräkna längden x bredden x 0,4. Ex. 1 pall har måtten 1,2 x 0,8 meter x 0,4 = 0,38 FLKM. 0,38 FLKM = 741 kg
1 FLKM = 1950 kg

Långt gods

Gods som är > 3 meter min deb 100 kg

Gods som är > 6 meter min deb 200 kg

Gods längre än 6 meter debiteras 225 kg / löpmeter.