• Tjänster

Frågor? Ring!
0171-53085

 • Information

  Aktuellt drivmedelstillägg (DMT) Inrikes: Januari 2020 21,4%

 • Bra att tänka på

  Vid bokning

  Fullständiga adresser för lastning respektive lossning, kontaktpersoner och telefonnummer, öppettider och önskad leveranstid. Godsslag, antal kollin, vikt och format. Kräver godset någon specialhantering?

  Frakthantering

  Rätt adress med kontaktuppgifter (ju mer desto bättre), antal kollin, varuslag, vikt och skrymme. Är det byte av godkänd EUR-pall i sändningen skall frakthandlingen märkas väl att så skall ske samt antal godkända pall.

  Farligt gods

  Meddela vid bokning vilken mängd och UN-nummer som finns i sändningen samt att alla krav uppfylls enligt gällande bestämmelser på avsändare respektive transportör.

  Märkning

  Väl uppmärkt med rätt etikett beroende transportsätt, bra att även märka godset direkt på emballaget med adress och antal kollin som ingår i sändningen uti fall att någon etikett faller av.

  Emballage

  Är emballaget tillräckligt att hålla godset intakt och på plats under hela transporten?

  Varuförsäkring

  I transportörsansvaret finns vissa begränsningar, har dina varor ett värde över 150 kr/kg (inrikes), kolla upp vad som gäller!

   

  Vid mottagande av gods

  Undersök godset noggrant tillsammans med chauffören. Kontrollera godset så att rätt antal kolli mottagits och om synliga skador finns på emballaget/godset.

  Synlig skada på emballage eller gods ska alltid noteras på fraktsedel/handdator innan godset kvitteras vid mottagandet.

  Skadat gods och emballage ska sparas hos mottagaren. Både emballage och gods fotograferas och mejlas till Skubbet vid eventuell reklamation.

  Synlig skada som inte noterats på fraktsedel/handdator vid mottagningstillfället godkänns mycket sällan, Det är därför mycket viktigt att undersöka godset vid mottagandet.

  Dold skada skall anmälas skriftligen inom 7 dagar (med dold skada menas gods som skadats trots att emballaget eller godset sett intakt ut vid mottagandet).

   

   

 • Skrymme

  Fraktberäkning - En liten guide till hur du räknar ut den fraktdragande vikten.

  KBM

  Med skrymmande gods menas att vikten per kubikmeter understiger 280 kg. Beräkna längd x bredd x höjd = KBM 1 KBM = 280 kg

  PPL

  För pallar som ej är samlastningsbara. Pallplats mått: Längd 120 x bredd 80 cm = 780 kg. 1 PPL = 780 kg

  FLKM

  Svårstuvat gods. Godsets yta beräknas efter flakmeter. 1 FLKM är 1 x 2,5 meter x lastutrymmets fulla höjd. För att få fram flakmeterantalet beräkna längden x bredden x 0,4. Ex. 1 pall har måtten 1,2 x 0,8 meter x 0,4 = 0,38 FLKM. 0,38 FLKM = 741 kg
  1 FLKM = 1950 kg

  Långt gods

  Gods som är > 3 meter min deb 100 kg

  Gods som är > 6 meter min deb 200 kg

  Gods längre än 6 meter debiteras 225 kg / löpmeter.

 • Drivmedelstillägg

  30 december 2019 Drivmedelstillägg

  Aktuellt drivmedelstillägg

  (DMT) Inrikes:

  Januari 2020 21,4%

 • Drivmedelstilägg

  1 december 2019 Drivmedelstilägg

  Aktuellt drivmedelstillägg

  (DMT) Inrikes:

  December 2019 21,4%

 • Drivmedelstillgg

  1 november 2019 Drivmedelstillgg

  Aktuellt drivmedelstillägg

  (DMT) Inrikes:

  November 2019 21,3%